UA RU EN

Didactic

Methodical work of department

.
Name of disciplineFaculty
1Issues of the day of theory of the dynamic systems: V course.FMF
2Analytical geometry-1: Vectorial analysis. Line and plane. (180 hours I course.)FMF
Analytical geometry-2: Lines and surfaces of the second order. (198 hours I course.)FMF
3Higher mathematicsТЕF, FЕА, ІЕЕ
4Differential equalizations are in the tasks of economy, ecology, sociology. (144 hours the VI course.)FMF
5Differential equalizations-1: Differential equalizations of the first and higher orders. (180 hours II course.)FMF
Differential equalizations-2: Systems of differential equalizations. Application. (180 hours II course.)FMF
6Differential and integral equalizations. (216 hours II course.) FMF
7History of mathematics. (54 hours the V course.)FMF
8Linear algebra and analytical geometry. (252 hours And course.)FMF
9Mathematical physicsТЕF
10Method of teaching of mathematics. (234 hours III course.)FMF
Method of teaching of mathematics. (234 hours IV course.)FMF
11Bases of vectorial and tensor analysis. (144 hours I course)FMF
12Problems of modern mathematics. (144 hours the V course.)FMF
13Functionally differential equalization. (144 hours the VI course.)FMF
14Numeral methods. (162 hours III course.)FMF
Numeral methods. (162 hours IV course.)FMF
15High-quality theory of differential equalizations. (90 hours IV course.)FMF
High-quality theory of differential equalizations. (144 hours the V course.)FMF
.

Bachelor curricula

-- Bachelor curricula for foreign students
.
.

Methodical works in Ukrainian

.

Методичка 1. Ряди. Частина I. А.А. Мхітарян, Р.І.Милешина, М.Є.Дудкін. - К., : НТУУ "КПІ", Політехніка, 2010. - 50 с. pdf, dvi.

Методичка 2. Лінійна алгебра. Частина I. (Визначники і матриці. Системи лінійних рівнянь)} Б.І. Дзира, М.Є. Дудкін, А.К. Новікова. - К.: Політехніка, 2001. - 65 с. pdf, dvi.

Методичка 3. Кратні інтеграли (Навч. Посібник) Дудкін М.Є., Цешковський С.Й. - К.: НТУУ "КПІ", 2000. - 25с. pdf, dvi.

Методичка 4. Стійкість розв'язків систем диференціальних рівнянь: Навч. посібник. Борисенко С.Д., Дудкін М.Є. - К.: НТУУ "КПІ", 2000. -- 15с. pdf, dvi.

Методичка 5. Системи диференціальних рівнянь: Навч. посібник. Борисенко С.Д., Дудкін М.Є. - К.: НТУУ "КПІ", 1999. - 25с. pdf, dvi.

Методичка 6. Елементи лінійної алгебри і аналітичної геометрії: Метод. посібник. Пучков О.А., Грігоров А.В. - К.: НТУУ "КПІ", 2005. - 24с. pdf.

Методичка 7. Інтегральне числення функції однієї змінної. Волков А.В., Кліменко О.М. - К.: НТУУ "КПІ", 2006. - 80с. pdf.

Методичка 8. Операційне числення: Метод. вказівки до вивч. дисципліни “Вища математика” для студ. енергет. спец. усіх форм навчання. Массалітіна Є.В., Гончаренко В.О. – К.:НТУУ "КПІ", 2006. - 47с. pdf.

Методичка 9. Теорія функцій комплексної змінної: Метод. вказівки до вивч. дисципліни “Вища математика” для студ. енергет. спец. усіх форм навчання. Массалітіна Є.В., Кільчинський О.О. – К.:НТУУ "КПІ", 2008. - 54с. pdf.