UA RU EN

Department personnel

Чернєй Микола Іванович
.
.

Чернєй Микола Іванович

Доцент, канд. фіз.-мат. наук

e-mail:chernei@ukr.net

Розклад викладача >>

Персональна сторінка >>

.

1. Вища математика. Застосування визначеного інтеграла до задач геометрії у випадку параметричних рівнянь кривих [Текст] : метод. вказівки до вивч. дисципліни «Вища математика» для студ. енерг. спец. усіх форм навчання / Уклад.: Чернєй М.І., Григоров А.В. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – 33 с.

Дані методичні вказівки містять основні теоретичні положення і формули, необхідні при застосуванні визначеного інтеграла для розв’язування таких геометричних задач, як обчислення площі фігури, довжини дуги, площі поверхні і об’єму тіл обертання, якщо криві задані параметричними рівняннями.

У посібнику наведено розв’язки багатьох прикладів з збірника задач з вищої математики під редакцією Бермана Г.Н. з указанням номерів завдань.

Робота буде корисною студентам для глибшого розуміння їх фахових дисциплін і при самостійному вивченні курсу вищої математики.

2. Вища математика. Невизначені інтеграли. Метод. вказівки до вивчення та обчислення невизначених інтегралів для студентів енергетичних спеціальностей усіх форм навчання / Уклад.: М.І. Чернєй, Г.К. Новикова, Н.Л. Денисенко. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 39 с.

3. Елементи лінійної алгебри (Визначники і матриці. Системи лінійних рівнянь.) Метод. рекомендації до розв’язання задач теми дисципліни «Вища математика» для студентів енергетичних спеціальностей усіх форм навчання / Уклад.: М.І.Чернєй, Г.К.Новикова, Н.Л.Денисенко. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 44 с.