UA RU EN

Department personnel

Массалітіна Євгенія Вікторівна
.
.

Массалітіна Євгенія Вікторівна

Старший викладач, канд. фіз.-мат. наук

e-mail:masevgeniiaa@gmail.com

Розклад викладача >>

Персональна сторінка >>

.
.

1. Вища математика. Теорія функцій комплексної змінної [Текст] : метод. вказівки до вивч. дисципліни для студ. енерг. спец. усіх форм навчання / Уклад.: Є.В.Массалітіна, О.О.Кільчинський. – К.: НТУУ «КПІ», 2008. – 40 с.

В методичних вказівках викладено основні теоретичні положення і методи теорії функцій комплексної змінної, які знаходять важливі застосування при розв’язуванні прикладних задач теорії автоматичного керування, електротехніки, радіотехніки, теоретичної механіки. Для більш глибокого розуміння матеріалу теоретичні положення ілюструються розв’язанням типових задач.

Робота буде корисною студентам для глибшого розуміння їх фахових дисциплін і при самостійному вивченні курсу теорії функцій комплексної змінної.

2. Кратні інтеграли. Частина І. Методичні вказівки до вивчення теми дисципліни «Вища математика» для студентів теплоенергетичного факультету денної та заочної форм навчання / Уклад.: Є.В. Массалітіна, В.О. Гончаренко, О.А. Поварова. К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 44 с.

3. Кратні інтеграли. Частина ІІ. Методичні вказівки до вивчення теми дисципліни «Вища математика» для студентів теплоенергетичного факультету денної та заочної форм навчання / Уклад.: Є.В. Массалітіна, В.О. Гончаренко, О.А. Поварова. К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 44с.

4. Невласні інтеграли. Методичні вказівки до вивчення теми дисципліни «Вища математика» для студентів теплоенергетичного факультету денної та заочної форм навчання / Уклад.: Є.В. Массалітіна, О.М. Шевцова. К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 48 с.