UA RU EN

Department personnel

Волков Андрій Вікторович
.
.

Волков Андрій Вікторович

Доцент, канд. фіз.-мат. наук

e-mail:wolkowaw@gmail.com

Розклад викладача >>

Персональна сторінка >>

.
.
.

1. Волков А.В., Клименко О.М. Ряди Фур’є. Перетворення Фур’є: Метод. посібник. – К.: НТУУ «КПІ», 2007. – 80 с.

Посібник «Ряди Фур’є. Перетворення Фур’є» містить в собі стислий теоретичний матеріал та зразки розв’язання задач з розрахункової роботи за темою «Числові та функціональні ряди». Для студентів технічних спеціальностей університетів та інститутів, що вивчають курс «Вища математика». Матеріал можна використовувати на заняттях з математичного аналізу на фізико-математичних факультетах університетів та інститутів.

2. Волков А.В. Елементи операційного числення: Метод. посібник. – К.: НТУУ «КПІ», 2007. – 64 с.

Посібник «Елементи операційного числення» містить в собі стислий теоретичний матеріал та зразки розв’язання задач з розрахункової роботи за темою «Операційне числення». Для студентів технічних спеціальностей університетів та інститутів, що вивчають курс «Вища математика».

3. Волков А.В., Клименко О.М. Числові та функціональні ряди: Метод. посібник. – К.: НТУУ «КПІ», 2007. – 64 с.

Посібник «Числові та функціональні ряди» містить в собі стислий теоретичний матеріал та зразки розв’язання задач з розрахункової роботи за темою «Числові та функціональні ряди». Для студентів технічних спеціальностей університетів та інститутів, що вивчають курс «Вища математика». Матеріал можна використовувати на заняттях з математичного аналізу на фізико-математичних факультетах університетів та інститутів.

4. Волков А.В. Методичні вказівки з теми «Інтегрування функцій однієї змінної». – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 48 с.

Методичні вказівки з теми «Інтегрування функцій однієї змінної» містять в собі стислий теоретичний матеріал та зразки розв’язування задач з розрахункової роботи за темою «Інтегральне числення функцій однієї змінної». Для студентів технічних спеціальностей університетів та інститутів, що вивчають курс «Вища математика». Матеріал можна використовувати на заняттях з математичного аналізу на фізико-математичних факультетах університетів та інститутів.

5. Волков А.В. Методичні вказівки щодо проведення практик студентів фізико-математичного факультету на кафедрі диференціальних рівнянь. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 44 с.

6. Волков А.В. Методичні вказівки з теми «Елементи операційного числення». – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 36 с.

Методичні вказівки з теми «Елементи операційного числення» містять в собі стислий теоретичний матеріал та зразки розв’язування задач з розрахункової роботи за темою «Елементи операційного числення». Для студентів технічних спеціальностей університетів та інститутів, що вивчають курс «Вища математика». Матеріал можна використовувати на заняттях з математичного аналізу на фізико-математичних факультетах університетів та інститутів.

7. Волков А.В. Методичні вказівки з теми «Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики». – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 86 с.