UA RU EN

Сотрудники кафедры дифференциальных уравнений

Герасимчук Ігор Вікторович
.
.

Герасимчук Ігор Вікторович

Старший викладач, старший наук. співроб., кандидат фіз.-мат. наук

e-mail: igor.gera@gmail.com

Розклад викладача >>

Персональна сторінка >>

.
.
.

1. Герасимчук І. В. Локалізація нелінійних хвиль у дефектних, шаруватих і модульованих системах: Дис. канд. фіз.-мат. наук: 01.04.02. // Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Х., 200. – 150 с. – Бібліогр.: л. 141-150.

2. Gerasimchuk I.V., Kovalev A.S. Spatial Localization of Nonlinear Waves in Layered and Modulated Media // Pis’ma v ZhETF. — 2007. — 85, N 10. — P. 594—598.

3. Герасимчук І.В. Локалізація світлового пучка в системі двох нелінійних оптичних хвилеводів // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2011. - № 4. – с. 129 – 132.

4. Герасимчук І.В. Локалізовані стани в лінійному середовищі, в якому міститься нелінійний оптичний хвилевід // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2009. - № 4. – с. 131-134.