UA RU EN

Сотрудники кафедры дифференциальных уравнений

.
.

Гречко Андрій Леонідович

доцент, канд. фіз.-мат. наук

e-mail:and.grechko@gmail.com

Розклад викладача >>

Персональна сторінка >>

.
.

1. Методика викладання математики [Текст] : метод. вказівки до вивч. дисципліни для студ. напряму підготов. 6.040201 «Математика» / Уклад. А.Л.Гречко. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – Ч. І. Алгебра. – 52 с.

2. Методика викладання математики [Текст] : метод. вказівки до вивч. дисципліни для студ. напряму підготов. 6.040201 «Математика» / Уклад. А.Л.Гречко. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – Ч. ІІ. Алгебра логарифмічних та тригонометричних функцій. – 56 с.

3. Гречко А.Л., Про необхідні умови слабкої регулярності лінійного розширення динамічної системи на торі. Укр. матем. журн. - 1998.- т.50, №3. - С. 424-425.

4. Гречко А.Л., Діагональні збурення регулярних розширень динамічних систем на торі. Нелін. коливання. - 2000. - Т.3, - С. 36-43.

5. Гречко А.Л., Про достатні ознаки існування обмежених розв’язків неоднорідних лінійних розширень динамічних систем.Укр. мат. журн. – 2010. – Т.62, №5. – С.604-611.

6. Гречко А.Л. Про деякі якісні властивості монотонних розширень динамічних систем. Укр. мат. журн. – 2011. – Т.63, №10. – С.1326-1335.