UA RU EN

Сотрудники кафедры дифференциальных уравнений

Панасюк Наталія Миколаївна
.
.

Панасюк Наталія Миколаївна

Доцент, канд. фіз.-мат. наук

e-mail:nataly-panasyuk@yandex.ru

Розклад викладача >>

Персональна сторінка >>

.

1. Диференціальне числення функцій однієї змінної. Дзира Б.І., Карликова О.А., Кільчевська К.М., Панасюк Н.М. – К.: НТУУ «КПІ», 2005. – 40 с.

У посібнику розглянуто короткі теоретичні відомості та зразки розв’язання типових задач із розділу вищої математики, що вивчаються студентами енергетичних спеціальностей протягом першого курсу навчання.

Мета цього посібника – допомогти студентам отримати необхідні вміння і навички для виконання типових розрахункових, самостійних і контрольних робіт.

2. Диференціальне числення функцій багатьох змінних: Метод. рек. до розв’яз. задач для студ. напрямів підготов. 0905 «Енергетика» та 0906 «Електротехніка» / Уклад.: З.І.Наголкіна, Г.К.Новикова, М.В.Ногін, Н.М.Панасюк. – К.: ІВЦ “Видавництво «Політехніка»”, 2005. – 28с.

У даній методичній роботі наведено теоретичні відомості та приклади розв’язання типових завдань за темою «Диференціальне числення функцій багатьох змінних».

Цей методичний посібник допоможе студенту краще засвоїти навчальний матеріал і самостійно виконати завдання типового розрахунку № 5.