UA RU EN

Сотрудники кафедры дифференциальных уравнений

Поварова Олена Андріївна
.
.

Поварова Олена Андріївна

Доцент, канд. фіз.-мат. наук

e-mail:

Розклад викладача >>

Персональна сторінка >>

.
.

1. Кратні інтеграли. Частина І. Методичні вказівки до вивчення теми дисципліни «Вища математика» для студентів теплоенергетичного факультету денної та заочної форм навчання / Уклад.: Є.В. Массалітіна, В.О. Гончаренко, О.А. Поварова. К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 44с.

2. Кратні інтеграли. Частина ІІ. Методичні вказівки до вивчення теми дисципліни «Вища математика» для студентів теплоенергетичного факультету денної та заочної форм навчання / Уклад.: Є.В. Массалітіна, В.О. Гончаренко, О.А. Поварова. К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 44с.

3. Основи векторного та тензорного аналізу. Тензори. Метод. вказівки до вивчення розділу дисципліни для студентів фізико-математичного факультету денної форми навчання / Уклад.: І.В. Веригіна, О.А. Сивак. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 48 с.

Методична розробка призначена для студентів фізико-математичного факультету 1-го курсу, спеціальність «фізика», при вивченні теми «Тензори» у курсі «Основи векторного та тензорного аналізу» та може бути застосована як студентами для самостійного опрацювання теми, так і викладачами при проведенні практичних занять. У даній роботі містяться основні теоретичні відомості з алгебри тензорів, усі твердження та формули пояснюються на конкретних прикладах, а потім застосовуються для розв’язування задач. У кінці кожного розділу є задачі для самостійного розв’язування. У додатках містяться матеріали для контролю засвоєння знань: питання для самоперевірки, варіанти контрольних робіт, варіанти завдань для виконання студентами індивідуальних робіт.

4. Функціонально-диференціальні рівняння. Асимптотичні властивості неперервних розв’язків функціонально-різницевих рівнянь: Метод. вказівки до вивчення дисципліни для студентів фізико-математичного факультету денної форми навчання / Уклад.: Г.П.Пелюх, О.А. Сивак. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 59 с.

Дана методична розробка призначена для студентів фізико-математичного факультету 5-го курсу, спеціальність «математика», у курсі «Функціонально-диференціальні рівняння» при першому ознайомленні із теорією функціонально-різницевих рівнянь.