UA RU EN

Сотрудники кафедры дифференциальных уравнений

Веригіна Інга В’ячеславівна
.
.

Веригіна Інга В’ячеславівна

Старший викладач

e-mail:veringa@i.ua

Розклад викладача >>

Персональна сторінка >>

.
.
.

1. Веригіна І.В., Григоров А.В. Елементи лінійної алгебри. Вступ до математичного аналізу: Метод. посібник. – К.: НТУУ «КПІ», 2008. – 44 с.

Посібник «Елементи лінійної алгебри. Вступ до математичного аналізу» містить в собі стислий теоретичний матеріал та зразки розв’язання задач з розрахункової роботи з теми «Елементи лінійної алгебри. Вступ до математичного аналізу». Для студентів технічних спеціальностей університетів та інститутів, які вивчають курс «Вища математика». Матеріал можна використовувати на заняттях з математичного аналізу на фізико-математичних факультетах університетів та інститутів.

2. Жорданова форма матриці. Практикум / Т.В.Авдєєва, І.В.Веригіна. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 100 с. – Бібліогр.: с. 99. – 100 пр.

У посібнику викладено короткі теоретичні відомості за темами: лінійні оператори, власні числа та власні вектори матриці, жорданова форма матриці, функції від матриць. Наведено приклади розв’язування задач із відповідних тем. Кожний розділ містить завдання для самостійного розв’язування із відповідями. У додатках містяться таблиці жорданових форм матриць третього та четвертого порядку, питання для самоперевірки та контролю засвоєння знань. Практикум написаний відповідно до діючої програми курсу «Лінійна алгебра», тема «Жорданова форма матриці», та призначений для студентів фізико-математичного факультету НТУУ «КПІ», а також для студентів інших спеціальностей, де курс лінійної алгебри виділений в окрему дисципліну.

3. Основи векторного та тензорного аналізу. Лінійні оператори [Текст] : метод. вказівки до вивчення розділу дисципліни для студ. фізико-математичного ф-ту денної форми навчання / Уклад.: Т.В. Авдєєва, І.В. Веригіна. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 60 с.

Методична розробка пропонується студентам 1-го курсу фізико-математичного факультету (спеціальність фізика) під час вивчення теми «Лінійні оператори» дисципліни «Основи векторного та тензорного аналізу». Кожний розділ містить короткі теоретичні відомості (без доведення) з достатньою кількістю прикладів, що дає змогу студентові застосувати наведений теоретичний матеріал та самостійно опрацювати дану тему. Наприкінці кожного розділу запропоновано задачі (із відповідями) для самостійного розв’язування. У додатках винесено зразок варіанту контрольної роботи з теми «Лінійні оператори» та питання для самоконтролю засвоєння знань.

4. Основи векторного та тензорного аналізу. Тензори. Метод. вказівки до вивчення розділу дисципліни для студентів фізико-математичного факультету денної форми навчання / Уклад.: І.В. Веригіна, О.А. Сивак. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 48 с.

Методична розробка призначена для студентів фізико-математичного факультету 1-го курсу, спеціальність «фізика», при вивченні теми «Тензори» у курсі «Основи векторного та тензорного аналізу» та може бути застосована як студентами для самостійного опрацювання теми, так і викладачами при проведенні практичних занять. У даній роботі містяться основні теоретичні відомості з алгебри тензорів, усі твердження та формули пояснюються на конкретних прикладах, а потім застосовуються для розв’язування задач. У кінці кожного розділу є задачі для самостійного розв’язування. У додатках містяться матеріали для контролю засвоєння знань: питання для самоперевірки, варіанти контрольних робіт, варіанти завдань для виконання студентами індивідуальних робіт.

5. Системи лінійних диференціальних рівнянь зі сталими коефіцієнтами. Практикум для студентів фізико-математичного факультету денної форми навчання / Уклад.: І.В.Веригіна – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 65 с.

Методична розробка призначена для студентів фізико-математичного факультету НТУУ «КПІ» при вивченні теми «Системи лінійних диференціальних рівнянь зі сталими коефіцієнтами» у курсі «Диференціальні рівняння», та може бути застосована як студентами для самостійного опрацювання теми, так і викладачами під час проведення практичних занять. У даній роботі наведено основні теоретичні відомості для систем лінійних диференціальних рівнянь зі сталими коефіцієнтами. Практикум містить значну кількість прикладів з розв’язування систем диференціальних рівнянь. У додатках подано матеріали для контролю засвоєння знань: питання для самоперевірки, варіанти контрольних робіт, варіанти завдань для виконання студентами індивідуальних робіт, а також таблиці матричних експонент для матриць другого та третього порядків.