UA RU EN

Сотрудники кафедры дифференциальных уравнений

Владіміров Володимир Миколайович
.
.

Владіміров Володимир Миколайович

Старший викладач

e-mail:x123x123@bigmir.net

Розклад викладача >>

Персональна сторінка >>

.
.
.

1. Збірник завдань з вищої математики (типові розрахунки). Частина 2/ Укладачі: В.М.Владіміров, О.А.Пучков, М.В.Шмигевський. – К.: ІВЦ «Політехніка», 2003. – 200 с.

У збірнику вміщено варіанти типових розрахунків з вищої математики для студентів енергетичних спеціальностей вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації. У частині 2 збірника наведено шість типових розрахунків, які охоплюють усі розділи курсу вищої математики, що вивчаються студентами протягом другого курсу навчання, а саме: числові та функціональні ряди; кратні інтеграли та векторний аналіз; функції комплексної змінної; операційне числення; теорія ймовірностей; математична фізика. Кожний типовий розрахунок містить завдання із відповідного розділу і складений таким чином, що самостійне його виконання забезпечує свідоме оволодіння навчальним матеріалом. Збірник буде корисним студентам, які прагнуть якісно засвоїти курс вищої математики, бажають сформувати необхідні вміння та навички по застосуванню здобутих знань, а також викладачам, які працюють із студентами і намагаються вдосконалити свою педагогічну майстерність.

2. Збірник завдань з вищої математики для студ. вищих навчальних закладів: У 3 ч. / Уклад.: В.М. Владіміров, О.А. Пучков, М.В. Шмигевський. – К.: ІВЦ “Видавництво «Політехніка»”, 2002. – Ч.3. – 56 с.

Уміщено варіанти контрольних робіт з математики для студентів заочної форми навчання енергетичних спеціальностей вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації. Подано загальні рекомендації щодо вивчення курсу вищої математики. У третій частині збірника наведено дві контрольні роботи, що охоплюють розділи курсу вищої математики, які вивчають студенти-заочники протягом першого курсу навчання, а саме: елементи векторної алгебри та аналітичної геометрії; елементи лінійної алгебри та вступ до математичного аналізу; диференціальне числення функції однієї змінної; інтегральне числення функції однієї змінної. Кожна робота містить завдання з відповідного розділу і складена таким чином, що самостійне її виконання забезпечує свідоме оволодіння навчальним матеріалом. Для студентів-заочників, які прагнуть якісно засвоїти курс вищої математики, бажають набути вмінь та навичок із застосування здобутих знань. Може бути корисним викладачам, які бажають підвищити свій кваліфікаційний рівень.