UA RU EN

Співробітники кафедри диференціальних рівнянь

Савкіна Марта Юріївна
.
.

Савкіна Марта Юріївна

Старший викладач, канд. фіз.-мат. наук

e-mail:


Розклад викладача >>


Intellect_logoGoogle_Scholar_logoorcid-logo

.

1. Савкіна М. Ю. Алгоритм знаходження довірчих меж для точки переходу моделі нелінійної сплайнової регресії [Текст]: 4, 2012. - (Журн. обчисл. та приклад. математики) // Журн. обчисл. та приклад. математики.-С.86-89.

2. Савкіна М. Ю. Коваріаційна матриця оцінки параметрів моделі сплайнової регресії з обмеженнями на параметри у вигляді рівностей [Текст] // Вісник КНУ. Серія Фізико-математичні науки, 2012,N Вип. 4.-С.191-194.