UA RU EN

Співробітники кафедри диференціальних рівняньСелезньова Флоріда Германівна

Доцент, канд. фіз.-мат. наук

e-mail:floraseleznyova@mail.ru


Розклад викладача >>


Intellect_logoGoogle_Scholar_logoorcid-logo1. Вища математика [Електронний ресурс]: конспект лекцій з розділів «Елементи теорії функцій комплексної змінної» та «Операційне числення» / Н.О. Бурикіна, В.А. Пилипенко, Ф.Г.Селезньова. – Київ: НТУУ «КПІ», 2011. – 88 с. доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2565